POĎ SÚŤAŽIŤ A VYHRAJ SMARTFÓN!

Registruj sa do 10. 11. 2022

Deň súťaže 24. 11. 2022

O SÚŤAŽI

Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra.

Súťažné interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu.

Do súťaže sa môže zapojiť každý žiak základnej školy, ktorý má v škole vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra. Stačí ak využije jednu z možností registrácie:

  • nahlási svoju účasť školskému koordinátorovi

  • nahlási svoju účasť svojmu učiteľovi slovenského jazyka

Po zaregistrovaní bude žiak evidovaný u miestneho koordinátora školy a zároveň zaradený do súťaže YPSILON, v ktorej môže vyhrať zaujímavé ceny.

Výsledky súťaže

Výsledky budú zverejnené po odsúťažení všetkých škôl.


Nečakaj!

Zapoj sa!

Hraj o SMARTFÓN.

Prihlásenie koordinátora do súťaže


1. KROK: Učiteľ sa zaregistruje ako KOORDINÁTOR do portálu, kde vyplní kontaktné údaje školy.


Portál pre koordinátorov


2. KROK: Zaregistruje žiakov pomocou portálu a registráciu definitívne uzavrie.

Sponzori

Sleduj nás aj na Facebooku

Kontakt

LEXICON SLOVAKIA o.z.
P.O.BOX č. 33
040 11 Košice

+421 917 647 329
info@ypsilonsutaz.sk